Diệt Mối Cho Mái Nhà

Diệt Mối Cho Mái Nhà
Công ty diệt mối tư vấn diệt mối mái nhà gỗ => Phương pháp diệt mối và phòng chống mối như sau. Kiểm tra nơi xuất hiện có mối nhằm đặt ra phương án công tác diệt mối cho nhà gỗ ,thương những hay bị mối như vậy là những nơi gỗ đã lâu đời như đền chùa ,khu di tích lịch sử .

Diệt Mối Cho Mái Nhà

Diệt Mối Cho Mái Nhà - Diệt mối tận gốc cho mái nhà và vách trần nhà công ty diệt mối tận gốc tư vấn và dịch vụ diệt mối cho mái nhà và vách ngăn trần nhà bằng gỗ liên hệ: 0942383868

Diệt mối - phòng mối cho mái nhà gỗ và vách gỗ có cột .


diệt mối tận gốc

Công ty diệt mối tư vấn diệt mối mái nhà gỗ => Phương pháp diệt mối và phòng chống mối như sau.
Kiểm tra nơi xuất hiện có mối  nhằm đặt ra phương án công tác diệt mối cho nhà gỗ ,thương những hay bị mối như vậy là những nơi gỗ đã lâu đời như đền chùa ,khu di tích lịch sử .
- Phun toàn bộ khi vực trên mái nhà với thuốc diệt mối .
- Đặt hộp nhử mối tại khu vực có mối dưới các chân cột là những nơi mối gốc là điểm chính của mối tấn công lên trên .

- Khoan toàn bộ xung quanh khu vực có mối nén thuốc xuống lòng đất tạo lớp màng chống mối giữ công trình lâu năm và không bị mối tận công.​

Tác giả bài viết: admin